Ik vind het leuk als mensen mijn foto's mooi vinden.

En dat men ze wil gebruiken ook.

Niet leuk is dat men dat (vaak uit onwetendheid) zonder mijn toestemming en medeweten doet.

Dus: vraag even om toestemming!

Wil je de foto's in een groter formaat: neem contact met me op ik stuur ze je via We Transfer. Kosten: in overleg.

De Fotografen Federatie heeft 10 geboden voor auteursrecht op foto's uitgegeven: 

 1. Respecteer het auteursrecht op foto's.
 2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wil gebruiken.
 3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen.
  Alleen de fotograaf kan je toestemming geven voor gebruik van een foto.
 4. Maak duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
 5. Gebruik de foto alleen voor afgesproken doeleinden.
 6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen.
  Gebruik een foto alleen als je weet wie de maker is.
 7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.
 8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
 9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben.
  Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
 10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.