Op pad met de schaapskudde van Bakkeveen

Een ochtend meelopen met herder Wietske Terpstra is leuk en leerzaam!

Zij werkt voor It Fryske Gea en is één van de herders van de kudde. Er worden verschillende gebieden in Friesland begraasd door deze kudde: het Mandefjild (tevens thuisbasis met vaste schaapskooi), de Schaepedobbe , het Ketliker Skar en de Delleboerster heide.

Zonder de schapen zouden deze gebieden binnen een paar jaar veranderen in bos. Het is interessant om eens een paar uur mee te lopen. Wietske is een herder die altijd achter de kudde loopt. Haar hond Brick is haar assistent, hij zorgt ervoor dat de schapen bij elkaar blijven en doet dat geweldig. Hij is snel, behendig en vooral zelfstandig. Bovendien heel relaxt, als de kudde tevreden graast ligt hij rustig te wachten tot hij weer in actie moet komen.

Herders weten ook precies welke planten er wel of niet gegeten moeten worden door de schapen, het is hun taak om te zorgen dat er niet van kwetsbare planten gegeten wordt. 

Op de foto's vooral overzichtsplaatjes van het terrein in de Schaepedobbe.

 

Meer weten over de natuurgebieden van It Fryske Gea?

https://www.itfryskegea.nl/natuurgebieden/

Brick

Wat altijd meegaat met de kudde is de mobiele schaapskooi. Die staat aan de rand van het gebied op een luwe plek. De kooi is dubbel beveiligd om de schapen te beschermen voor de wolf, die hier aanwezig is. Als de schapen klaar zijn met grazen ( ongeveer 7 uur per dag) gaan ze aan het eind van de middag de kooi in, herkauwen dan gedurende de nacht en 's morgens gaat het hele spul weer op pad om de buiken vol te eten samen met de herder en de hond. Wanneer een gebied voldoende begraasd is gaat de kudde naar één van de andere gebieden van het Fryske Gea. Ook de tent verhuist dan mee.